Leser søker bok støtter Litteraturfestivalen i Akershus med ett forfatterarangement med Pia Tveterås og boka Tordivel. Arrangementet blir tilbudt elever med spesielle behov.

Arrangementet er en del av Leser søker boks nettverk «Bok til alle» og Bokåret 2019.

Foto: Omnipax

Translate »