Bokaften på Reenskaug Hotel

Vi ønsker velkommen til en lokalpatriotisk aften på Reenskaug Hotel.  Bokvert Pål Mørk vil samtale med forfatterne. Alle forfatterne har en eller annen form for tilknytning til Frogn. Kveldens forfattere:  Anne Hege Simonsen: Kjærlighet og mørke : en biografi om Marie...
Translate »