Gjennom barnebokbad får barn selv intervjue en forfatter.
Under Litteraturfestivalen i Akershus skal forfatter Lars Joachim Grimstad bokbades av barn i 5. klasse fra Enebakk og Nannestad. Barna har lest boka på forhånd. Når de er ferdige med å lese boka, får de møte en bibliotekar og snakke om det de har lest og om bøker og lesing generelt. Sammen med bibliotekaren lager de så spørsmål til forfatteren. Til slutt kommer det store høydepunktet der noen av barna får bokbade forfatteren på en scene på skolen sin.

Bokbadene arrangeres i samarbeid med Enebakk og Nannestad bibliotek, og skoler.
Mer informasjon:
Bokbadet i Nannestad
Bokbadet i Enebakk

Translate »