Under Litteraturfestivalen i Akershus 2019 blir det tre barnebokbad med forfatter Audhild Solberg. Audhild skal intervjues om boka Kampen mot superbitchene av 6. klassinger fra Enebakk, Nannestad og Nittedal. Barna har lest boka på forhånd. Når de er ferdige med å lese boka, får de møte en bibliotekar og snakke om det de har lest og om bøker og lesing generelt. Sammen med bibliotekaren lager de så spørsmål til forfatteren. Til slutt kommer det store høydepunktet der noen av barna får bokbade forfatteren på en scene på skolen sin.

Bokbadene arrangeres i samarbeid med Enebakk, Nannestad og Nittedal bibliotek.

Mer informasjon kommer.

Translate »